Conform unei adrese DRPCIV ajuns în atenţia noastră în 18.08.2020:
Valabilitatea dosarelor de examen care au expirat în timpul STĂRII DE URGENŢĂ se prelungeşte cu 60 de zile de la intrarea în vigoare a HG.424/2020 (respectiv de la 28.05.2020).
Valabilitatea dosarelor de examen care expiră în timpul STĂRII DE ALERTĂ se menţine şi se prelungeşte cu 90 de zile de la încetarea acestei stări.

În perioada 17.08.2020 - 28.08.2020 NU se ţin cursuri de LEGISLAŢIE RUTIERĂ.
Cursurile se reiau şi se recuperează începând de Luni, 31.08.2020, ora 17:00 (cu respectarea măsurilor de protecţie în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus: măşti faciale, dezinfectarea mâinilor, distanţare fizică).

Începând cu 17.07.2020, toţi candidaţii care se prezintă la examen sală, examen traseu sau la Biroul Examinări, trebuie să aibă în dosar chitanţa reprezentând TAXA DE ELIBERARE A PERMISULUI în valoare de 89 lei.
Cei care au plătit anterior taxa în valoare de 68 lei, trebuie să plătească diferenţa de 21 lei (la CEC Bank sau Poşta Română).

Programarea la ghişeul Biroului examinări pentru susţinerea probei teoretice sau reprogramarea la proba practică se face de către candidaţi exclusiv online pe site-ul drpciv.ro.
Candidaţii se vor prezenta la BIROUL EXAMINĂRI la data şi ora programate purtând obligatoriu mască şi mănuşi.

Pentru SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE, candidaţii se vor prezenta în data şi la locul de întâlnire comunicat în prealabil, dimineaţa la ora 8:00.
Accesul va fi permis doar candidaţilor, instructorilor şi examinatorilor, fără însoţitori, cu respectarea regulilor de distanțare socială.
Pe toată durata desfăşurării probei practice, candidatul examinat şi martorul vor purta obligatoriu mască de protecţie, opţional mănuşi.