Candidaţii care au domiciliul sau reşedinţa în localităţile carantinate (Giroc, Chişoda, Moşniţa-Veche, Albina, Dumbrăviţa, Ghiroda) nu pot susţine examene teoretice sau practice programate în perioada carantinată.

Candidaţii în cauză care aveau programare online la ghişeul Biroului Examinări (pt. examen sală sau reprogramare traseu) sunt reprogramaţi şi se vor prezenta după terminarea perioadei de carantină, după cum urmează:
Data programării iniţiale Data reprogramării
(la aceeaşi oră ca şi în programarea iniţială)
11.01.2021     sau     12.01.2021 25.01.2021
13.01.2021     sau     14.01.2021 26.01.2021
15.01.2021     sau     18.01.2021 27.01.2021
19.01.2021     sau     20.01.2021 28.01.2021
21.01.2021     sau     22.01.2021 29.01.2021

Candidaţii care nu au fost primiţi la proba de traseu vor fi reprogramaţi de către Biroul Examinări după ce se termină perioada de carantină şi anunţaţi prin intermediul instructorilor.

Pentru cursanţii domiciliaţi în localităţile carantinate, vă punem la dispoziţie un formular de =Declaraţie pe propria răspundere= pe care îl puteţi lista şi completa pentru deplasarea la cursurile teoretice sau practice.

Începând cu 01.10.2020, TAXA DE ELIBERARE A PERMISULUI (89 lei) nu se mai poate achita la GHIŞEUL Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
Aceasta se va achita exclusiv în Contul BCR: RO94RNCB0082000367331018 (beneficiar: Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat) utilizând următoarele mijloace de plată: mandat poştal, virament bancar, mijloace de plată online, sistemul naţional de plată online – ghiseul.ro.

Începând cu 17.07.2020, toţi candidaţii care se prezintă la examen sală, examen traseu sau la Biroul Examinări, trebuie să aibă în dosar chitanţa reprezentând CONTRAVALOAREA PERMISULUI DE CONDUCERE în valoare de 89 lei.
Cei care au plătit anterior taxa în valoare de 68 lei, trebuie să plătească diferenţa de 21 lei (la CEC Bank sau Poşta Română).

Programarea la ghişeul Biroului examinări pentru susţinerea probei teoretice sau reprogramarea la proba practică se face de către candidaţi exclusiv online pe site-ul drpciv.ro.
Candidaţii se vor prezenta la BIROUL EXAMINĂRI la data şi ora programate purtând obligatoriu mască şi mănuşi.

Pentru SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE, candidaţii se vor prezenta în data şi la locul de întâlnire comunicat în prealabil, dimineaţa la ora 8:00.
Accesul va fi permis doar candidaţilor, instructorilor şi examinatorilor, fără însoţitori, cu respectarea regulilor de distanţare socială.
Pe toată durata desfăşurării probei practice, candidatul examinat şi martorul vor purta obligatoriu mască de protecţie, opţional mănuşi.